Finans, digital, ledelse og projekter

Financial, digitisation, business and project advisory

VELKOMMEN TIL CAVEO CONSULT / WELCOME TO CAVEO CONSULT


Caveo Consult ApS leverer ydelser over hele Europa med specifik erfaring fra Danmark, UK, Polen, Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge og Finland.


Vi har meget stor erfaring med projektledelse helt fra "greenfield" og "turnaround" til overdragelse til daglig drift, samt erfaring med den efterfølgende driftsoptimering. Dette indenfor bl.a. greentech, anlægsprojekter, IT projekter og vækstscenarier. Vi tilbyder end-to-end løsninger. Vi leder også på interim basis finansafdelinger, IT og PMO.


Se mere om vores projekter under "Projekter"


Mere om os


Caveo Consult ApS delivers services across Europe with specific experience from Denmark, UK, Poland, France, Germany Sweden, Norway and Finland


We hold extensive experience in project management from "greenfield" and "turnaround" to handover to daily operations, including experience with the following operational optimisations. This includes greentech, fixed assets, IT and growth cases. We also on an interim basis manage Finance teams, IT teams and PMO


See more about our achievements under "Projects"


More about us

PROFIL / COMPANY PROFILE


Siden begyndelsen i 2002 har Caveo Consult ApS leveret ydelser til danske og internationale virksomheder indenfor CFO, CIO og PMO området. Vores konsulenter har ydet support til mellemstore og store virksomheder og koncerner, ligesom alle aktivt har deltaget i bestyrelsesarbejde, især indenfor start-up/iværksætter miljøet og investeringsvirksomheder.


Since the begining in 2002 Caveo Consult has supported Danish and International business within the CFO, CIO and PMO area. Our consultants have supported mediumsized to large corporations. Further they have actively engaged in board work, in particular within start-ups and investment companies.